Lena Stoveland

  • Forsker

Telefonnummer: 97573746

E-post: lena.stoveland@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Lena er konservator og forsker hos NIKU. Hun har en doktorgrad i malerikonservering (2021) fra Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie (IAKH) ved Universitetet i Oslo (UiO). Avhandlingen hennes omhandler forurensningsproblematikken til Aulamaleriene (1911–16) malt av Edvard Munch, og systematiske tester av nye rensemetoder for sårbare moderne oljefarger. Hos NIKU har hun utvidet sitt forskningsområde til inneklima og bevaring av kulturarven i lys av klimaendringene.

Lena har tidligere arbeidet som teamleder for et tilstandsvurderingsprosjekt (2017) av et utvalg av Aulamaleriene, hun har erfaring med kunstner-intervju, og senest med undervisning (2021) ved UiO. I 2016 hospiterte hun ved Doerner-instituttet i München som del av sin mastergrad i malerikonservering fra UiO. Fra tidligere av har hun en bachelorgrad i kunsthistorie (2012) fra Universitetet i Bergen. Lenas faglige interesser brer seg fra praktisk konservering av eldre og nyere kunst, til forebyggende konservering, forskning og konserveringsteori.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: