1.	Jolly Krammer-Johansen’s monument at Torshovparken, Oslo (Norway). Author Photo: Laia Colomer
Jolly Kramer-Johansen-monumentet i Torshovparken Foto: Laia Colomer, NIKU

Kartlegging av pandemiens kulturminner

“Mapping Memorialization of Pandemic Experiences” er et prosjekt med mål om å kartlegge materiell og immateriell kulturarv skapt for å minne Covid-19-dødsfallene.

11. mar 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at vi var inne i en pandemi. Per februar 2021 er det bekreftet over 113 millioner smittede av koronaviruset verden over, med nær 2,5 milloner dødsfall fordelt på 223 land.

I kjølvannet av pandemien har sosiale omgangsformer og hverdagsliv blitt endret på en måte vi ikke har sett lignende til i moderne tid. Det mest dramatiske utfallet er høye dødstallet.

Dette felles traumet har ført til en rekke offentlige minnesaktiviteter globalt. Folk har ikke bare begravd sin døde slektninger i private seremonier, men også organisert sosiale markeringer med mål om å både minnes de døde og skape oppmerksomhet omkring pandemien.

I dette prosjektet har NIKU laget en database over ulike minnesformer og -steder globalt. Vi har kategorisert aktivitene i minnessteder, seremonier og arrangemt, gravplasser, og digitale minnestunder. Her finner vi både sporadiske individuelle markeringer, gressrotinitiativ og offentlige arrangement. Noen av dem har oppstått på grunn av pandemien alene, andre er en del av etablerte religiøse praksiser, og noen er skapt for å adressere den politiske situasjonen.

Forskere i prosjektet: Laia Colomer og Edwin Schmitt

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Tidsperiode
    2020-2021