Edwin Schmitt

  • Forsker

Telefonnummer: 967 53 138

E-post: edwin.Schmitt@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Publikasjoner registrert i Cristin

Edwin (Eddie) Schmitt er miljøantropolog spesialisert innen anvendte, lingvistiske og historiske tema. Han har en mastergrad i Applied Anthropology fra Oregon State University, og en Ph.D. in Anthropology fra The Chinese University of Hong Kong.

Hans tidligere forskning omhandler blant annet kommersialisering av jordbruk og kulturarv, koblinger mellom jordbruk og religiøse system, etnisk turisme og vannkraftutvikling i sørvest-Kina. I sin doktorgrad gjorde han etnografiske undersøkelser av miljøbevissthet i byen Chengdu. Som postdok ved Universitetet i Oslo undersøkte han hvordan historien til energiproduksjon i Kina er koblet til utviklingen av bredere politiske maktstrukturer i det kinesiske samfunnet.

Selv om mye av hans arbeid dreier seg om teoretiske perspektiv på kultur, økologi og makt, utformer han prosjektene sine slik at de skal være anvendbare og nyttige for gruppene og samfunnene han studerer.