seljestokken
Visuell analyse Kart brukt i utredning av kulturminner. Kartutforming Norconsult AS i samarbeid med NIKU.

Effektene av planleggingsverktøy for kulturminne- forvaltningen

Høyteknologiske metoder og teknikker brukes i økende grad til kartlegging, dokumentasjon og overvåking av kulturminner.

I denne arbeidspakken evalueres ulike metoders styrker og svakheter.

Vi undersøker på hvilken måte avansert kartleggingsteknologi kan bidra til å avklare ulike prioriteringer tidlig i planprosesser som involverer kulturminner og kulturmiljøer.

Ansvarlig: Joar Skrede

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2016-2017