NRK Marienlyst. Foto Hans A. Rosbach CCBYSA 3.0. Wikimedia Commons
Kringkastingshuset Kringkastingshuset ble tegnet av Nils Holter og stod ferdig i 1950. Foto: Hans A. Rosbach CC.BY.SA 3.0, Wikimedia Commons

Detaljregulering med konsekvensutredning – Marienlyst, Oslo

I forbindelse med FERD eiendoms pågående detaljregulering for Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 (tidligere NRK Marienlyst) er NIKU engasjert som kulturminnefaglig rådgiver samt for å utføre nødvendige undersøkelser og utredninger fram mot et endelig planforslag.

Planprogrammet for området redegjør for mål og rammer for planarbeidet inkludert NIKUs arbeidsoppgaver knyttet til hvordan kulturhistoriske kvaliteter utnyttes og ivaretas som en ressurs for området:

 • Ivaretagelse av de kulturelle verdiene som er skapt på eiendommen gjennom NRKs virksomhet
 • Gater, forbindelser og grønnstruktur som viderefører omkringliggende nettverk og bidrar til en mer sammenhengende bystruktur i området
 • Ivaretagelse av viktige naturområder med vegetasjon innenfor planområdet, og kulturminner/kulturmiljøer både inne i og utenfor planområdet

Prosjektleder: Sveinung Krokann Berg

 • Status
  Under arbeid
 • Oppdragsgiver
  FERD Eiendom/Civitas
 • Tidsperiode
  2020-25