Laserskanning er en nøyaktig og kostnadseffektiv metode til dokumentasjon og overvåking av ulike kulturminnetyper.

Fordelen ved denne teknikken er at den er berøringsfri og derfor påvirker objektet som skal dokumenteres minimalt.

Datainnsamlingen er i tillegg rask og derfor kostnadsbesparende, og måleresultater er nøyaktige.

NIKU tilbyr laserskanning av:

  • Bygninger og ruiner
  • Arkeologiske lokaliteter
  • Arkeologiske funn og gjenstander

Her kan du se hvordan NIKU jobbet under laserscanning av Ciboriet i Hopperstad stavkirke.