Nora Front Furan

  • Arkeolog —
  • Fagkonsulent

Telefonnummer: 47281743

E-post: nora.furan@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Nora Front Furan er arkeolog og ansatt ved Oslo-kontoret siden 2015. Furan arbeider primært med arkeologiske overvåkings- og utgravningsprosjekter i middelalderbyene Oslo, Sarpsborg og Hamar. I tillegg til en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, har hun også en mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU.

Furan er særlig opptatt av forvaltningsspørsmål og organiseringen av kulturminnevernet, og skrev sin masteroppgave i kulturminneforvaltning om kml § 14 og forvaltningsansvar for skipsfunn på land. Hun har arbeidet på flere av NIKUs store utgravninger i Oslo de siste årene og hatt flere overvåkingsprosjekter i Tønsberg og Skien.

Furan har ellers faglig interesse og kompetanse innen nordisk middelalder og vikingtid, da spesielt om gravskikk, våpen/krigføring og bystruktur.

Utvalgte prosjekter