Nora Front Furan

  • Arkeolog —
  • Seniorrådgiver

Telefonnummer: 47281743

E-post: nora.furan@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Nora Front Furan er utdannet arkeolog og har vært ansatt i NIKU siden 2013. I tillegg til en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, har hun også en mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU i Trondheim.

I tillegg til prosjektledelse og saksbehandling i arkeologiavdelingen, arbeider Furan også med oppdragsprosjekter i form av konsekvensutredninger, kulturminneplaner, DIVE-analyser o.l. Hun er særlig opptatt av forvaltningsspørsmål og organiseringen av kulturminnevernet i Norge, og skrev sin masteroppgave i kulturminneforvaltning om kml § 14 og forvaltningsansvar for skipsfunn på land.

Furan har ellers faglig interesse og kompetanse innen nordisk middelalder og vikingtid, da spesielt om gravskikk, våpen/krigføring og bystruktur.

Utvalgte prosjekter