Marius Warg Næss

  • Forsker —
  • Sosialantropolog

Telefonnummer: 90721907

E-post: marius.naess@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Marius Warg Næss er forsker ved Nordområdeavdelingen. Han har en PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø. I 2022 ble han tildelt ERC Consolidator Grant for ERC-prosjektet From small-scale cooperative herding groups to nomadic empires – a cross-cultural approach (Complexity)”. Der skal han forske på nomadiske pastoraliseter i Mongolia og undersøke evolusjonære faktorer som påvirker samarbeid. Prosjektet skal også ha er komparativt aspekt gjennom å se på pastorale system i ulike deler av verden.

Marius jobber tverrfaglig i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og økologi med et spesifikt fokus på naturressursbruk og hvordan utviklingen av adaptive forvaltning krever både natur- og samfunnsvitenskapelig kunnskap. Han har vært opptatt av hvordan miljømessige og sosiale forhold sammen påvirker pastorale systemer med et særlig fokus på samisk reindrift og nomadiske pastoralister i Tibet. Stikkord for hans forskning innenfor dette feltet er; 1) samarbeid og produksjon, 2) tradisjonell kunnskap og pastorale strategier og 3) miljømessig variasjon og risikohåndtering.

I de senere årene har han jobbet med komparative perspektiver for å forstå 1) konsekvensene av offisiell forvaltningspolitikk, 2) effektene av klimaendringer og 3) hvordan forvaltningspolitikk kan både forsterke de negative effektene av klimaendringer og endre tradisjonelle sosiale institusjoner.

Nøkkelkvalifikasjoner: Nordområde, Tibet, nomadisk pastoralisme, samisk reindrift, Tibetansk pastoralisme, risikohåndtering, tilpasning, produksjon, mobilitet og arealbruk, samarbeid og konflikt, spillteori, humanøkologi, human atferdsøkologi, klimaendringer, forvaltning, sosial organisering, kvantitative og kvalitative metoder, tverrfaglig kunnskap, tradisjonelle kunnskapssystemer, modellering.

Næss har tidligere jobbet som postdoktor (personlig postdoktorstipend finansiert av FRIPRO) og forsker ved CICERO – Senter for klimaforskning.

Lenke til Marius Warg Næss blogg finner du her.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler