Line Hovd

  • Arkeolog —
  • Feltleder GIS

Telefonnummer: 950 87 737

E-post: line.hovd@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Line Hovd er arkeolog og Feltleder GIS på Follobaneprosjektet.

Hun har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, og har kulturhistorie i fagkretsen.

Hun har erfaring fra arkeologiske prosjekter ved Kulturhistorisk Museum og fra tidligere NIKU-prosjekter tilknyttet Follobanen i Oslo. Arbeidserfaringen spenner fra steinalderboplasser og bosetningsspor fra jernalder til utmarksarkeologi og urban middelalderarkeologi.

Gjennom arbeidet som arkeolog har hun opparbeidet seg kompetanse innen arkeologisk oppmåling og digital dokumentasjon

Utvalgte prosjekter