Line Hovd

  • Arkeolog

Telefonnummer: 950 87 737

E-post: line.hovd@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Line Hovd er utdannet arkeolog og har vært ansatt ved NIKUs Oslokontor siden 2015. Hovd har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo, og har kulturhistorie i fagkretsen.

I tillegg til prosjektledelse og saksbehandling i arkeologiavdelingen, har Hovd kompetanse på miljøovervåking, og utfører feltarbeid og leder miljøovervåkingsprosjekter i flere av middelalderbyene.

Hovd har erfaring fra arkeologiske prosjekter ved Kulturhistorisk Museum og fra flere NIKU-prosjekter tilknyttet Follobanen i Oslo. Hun var blant annet feltleder med GIS-ansvar ved utgravningen av Follobaneprosjektets delprosjekt Bispegata i Oslo. Hovd har også vært prosjektleder og feltleder på flere andre NIKU-prosjekter, både i Oslo, Hamar og Stavanger.

Arbeidserfaring og interesse spenner fra steinalderboplasser og bosetningsspor fra jernalder til utmarksarkeologi og urban middelalderarkeologi.

Utvalgte prosjekter