Leif Erikson monument
Leif Erikson statuen i Boston NIKU-forskeren Torgrim Sneve Guttormsen skal forske på monumenter som er laget for å hylle Amerika-oppdageren Leif Erikson. Foto: Trogrim Sneve Guttormsen, NIKU

NIKU-forsker til USA på Fulbright-stipend

NIKUs forsker Torgrim Sneve Guttormsen har blitt tildelt Fulbright-stipend for å studere monumenter tilknyttet vikinghelten Leif Erikson i USA.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Våren 2025 vil NIKUs Torgrim Sneve Guttormsen være gjesteforsker tilknyttet Department of Community and Regional Planning (CRP) og the Preservation and Cultural Heritage Program ved Iowa State University i USA.

Fulbright-stipend for å studere monumenter tilknyttet vikinghelt

Guttormsen har blitt tildelt et Fulbright-stipend for å studere monumental kulturarv, både bruk og stridigheter, forbundet med monumenter oppført i USA for å hedre vikinghelten og Amerika-oppdageren Leif Erikson.

En innramming for studien er på den ene siden skandinavisk-amerikansk kulturutveksling i USA og over Atlanteren representert ved den nasjonalpolitiske feiringskulturen forbundet med «Leif Erikson Day», og på den andre siden monumentenes funksjon i byplanlegging, forvaltning og lokal identitetspolitikk.

Leif Erikson monument in Boston
Leif Eriksonmonumentet i Bostonvar den først statuen som ble satt opp for å kaste glans over vikinghelten og oppdageren. Den ble laget av Anne Whitney og satt opp i 1887. Foto: Trogrim Sneve Guttormsen, NIKU.
Humbolt Park, ChicagoOgså i Chicago skuer Leif utover en liten bit av kontinentet han oppdaget. Foto: Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU.
Torgrim Sneve Guttormsener forsker og avdelingsleder ved NIKU. Neste vår drar han til USA på Fulbright-stipend for å forske på monumenter tilknyttet vikinghelten Leif Erikson. Foto: Sara Langvik Berge, NIKU.

Monumentene Guttormsen skal analysere er i hovedsak oppført i midtvesten (i Milwaukee, Chicago, St. Paul, Duluth og Minot) og i Seattle på vestkysten av USA, der immigrasjonsbosetningene fra Skandinavia har vært størst.

Forsker på omstridte monumenter

Guttormsen har i løpet av de siste 10 årene forsket på omstridte monumenter gjennom forskjellige kontekster og minnettradisjoner. Studien av «Leiv Eriksson»-minnetradisjonen ble initiert ved undersøkelser i Boston i 2017 og i Chicago i 2018. Under Fulbright-oppholdet i USA vil han fortsette dette feltarbeidet.

En viktig målsetning med oppholdet i USA, sier Guttormsen, er å utvikle en helhetlig monumentbiografisk metodikk som inkluderer stedet og bruken av miljøet i dag og dets fremtidsmuligheter.

Det betyr å kartlegge monumentenes tilblivelse, deres resepsjon og betydning over tid og ikke minst bruksmulighetene i dag.

Utvikler pilotprosjekt til bruk på monumenter i Oslo

Å utvikle en slik metodikk vil være av interesse for planleggere, forvaltere og lokalsamfunn.

Det er initiert et samarbeid med Oslo kommunes kunstsamling for å utvikle et pilotprosjekt i sammenheng med metodeutviklingen i USA for å kartlegge og klassifiserer monumenter og minnesmerker i Oslo by. I den videre bevaringen av byenes kunstsamlinger og kulturarv vil kunnskapen utviklet gjennom Fulbright-programmet stå sentralt.

Guttormsen vektlegger avslutningsvis at Fulbright er et utvekslingsprogram som legger vekt på kulturdiplomati.

I dette ligger det at en viktig oppgave under oppholdet i USA blir å holde foredrag forelesninger, samt arrangere workshops og «urban walks». Det vil også bli utviklet prosjektmuligheter med kollegaer ved Iowa State University og andre fagmiljøer og være med på sosiale arrangementer som til sammen bidrar med å styrke kryss-atlantiske forbindelser.

Guttormsens tidligere forskning om emnet kan du finne her.