Detalj av Olavsfrontalet Foto: Birger Lindstad

Seminarrekke om vikingtid og middelalder

Denne våren inviterer Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, Kulturhistorisk museum og Norsk institutt for kulturminneforskning til en seminarrekke om forskning og formidling på vikingtid og middelalder.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I arrangementene skal vi ta pulsen på de akademiske debattene omkring kristendom, vikingtid, middelalder og våre fags samfunnsnytte, og vi har invitert en håndfull dyktige forskere til tre samtalekvelder. Målet er å skape en fellesarena for akademia, forvaltning, organisasjoner og andre med felles faglige interesser.

Alle arrangementene er lagt til Foredragssalen i Historisk museum.

Tidlig kristen praksis i Norge

15. februar, kl.17.00

Den tidligste kristne tiden i Norge var en periode med store endringer i religiøs kult så vel som byggeskikk og økonomi. Var kirken en drivkraft i den økonomiske utviklingen?  Hvilken rolle hadde kongen som byggherre for de tidligste kirkene? Og hvilken kjennskap hadde folk flest til kristne fortellinger og helgenkult i den tidligste kristne tiden? Dette er noen av de spørsmålene vi vil diskutere denne første av tre samtalekvelder.

Panel:

  • Kjartan Hauglid, kunsthistoriker og forsker, NIKU
  • Svein Gullbekk, professor i numismatikk og mynthistorie, KHM
  • Steffen Andre Birkeland Hope, post.doc.-stipendiat, middelalderhistorie, IAKH

Ordstyrer: Marianne Vedeler, professor i arkeologi, KHM

Bildet av vikingtiden i forskning og populærkultur

15. mars, kl. 17.00

Har forskere og populærkulturen det samme bildet av vikingtiden? Og hvordan har disse oppfatningene av vikingtiden endret seg i de siste tiårene? Tema for kvelden er vikingtidens status innenfor de akademiske fagene – og et sammenlignende blikk på populærkulturens vikingtidsinteresse.

Panel:

  • Zanette Glørstad, førsteamanuensis i nordisk arkeologi, KHM
  • Stefka Eriksen, filolog, kulturhistoriker og forsker, NIKU
  • Hans Jacob Orning, professor i middelalderhistorie, IAKH

Ordstyrer: Knut Paasche, arkeolog og forsker, NIKU

Hvorfor er middelalderen nyttig

26. mars, kl. 17.00

Alle forskningspolitiske signaler etterspør samfunnsnytten til forskningen. Blir vi svar skyldige når denne nytteutfordringen rettes mot middelalder- og vikingtidsforskning? I denne samtalen vil vi forsøke å gi svarene, og invitere til diskusjon om nyttebegrepet innen våre fag.

Panel:

  • Håkon Glørstad, direktør ved Kulturhistorisk museum, UiO
  • Jon Vidar Sigurdsson, instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
  • Kristin Bakken, direktør ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Ordstyrer: Margrethe Stang, førsteamanuensis i kunsthistorie, NTNU