Er det kongens brygge? Arkeologer har funnet rester av et kraftig bruggefundament i Bjørvika. Foto: Sara Langvik Berge.

Arkeologer kan ha funnet kongens brygge i Oslo

I Bjørvika, rett utenfor vannspeilet i middelalderparken, har arkeologer fra NIKU nylig avdekket restene etter et svært bryggefundament. Nå lurer de på om det kan være kongens brygge fra tidlig 1300-tallet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

På 1990-tallet fant arkeologer deler av dette bryggefundament under Håkon 5. gate. Allerede den gangen ble fundamentet knyttet til kongens brygge, men konstruksjonen ble aldri direkte datert.

Boreprøver i forkant av den pågående undersøkelsen indikerte at man kunne finne igjen en liten rest av dette bryggefundamentet. Men da arkeologene kom fram til området, viste det seg at over 8 meter av brygga lå intakt under leira.

Trolig kongens brygge

Fundamentet består av kraftige tømmerstokker laftet sammen til såkalte bolverk, eller laftekasser, og plassert i leira på havbunnen. Oppå dette fundamentet har det stått bygninger. Plasseringen i sjøen utenfor ruinene av den gamle kongsgården fra 11-1200 -tallet tyder på at det faktisk er den gamle kongsbrygga som er funnet. Men før dateringene er klare, har arkeologene noen forbehold.

-Etter at kong Håkon 5. døde i 1319 ble kongsgården gitt til prosten for Mariakirken. Så dette årstallet vil være avgjørende for om det faktisk er kongens – eller prostens – brygge, sier arkeolog og prosjektleder Håvard Hegdal fra NIKU.

-Bolverket ligger langt under et veldig tydelig, blått leirelag, som har dekket hele utgravningsfeltet. Leira kommer fra et ras som må ha gått oppe langs Alnaelva, og som vi har datert til slutten av 1300-tallet.

-Brygga er altså bygget mye tidligere enn dette, så for øyeblikket ser det faktisk ut til at det er kongens brygge, forteller Hegdal.

Imponerende dimensjonerBryggefundamentet er laget av kraftig tømmer som har sunket dypt ned i leira på grunn av den overliggende vekta. Foto: Sara Langvik Berge.
Innspadde lagInne i det som har vært et lukket bolverk, har arkeolgoene funnet lag med møkk, flis og matavfall. Foto: Sara Langvik Berge.

Enorme dimensjoner

-Stokkene, som har vært ferske og hatt barken på når brygga ble bygget, er enormt tykke. De har avtrykk av rur og blåskjell, som viser at de har stått åpent nede på havbunnen.

Vekten av brygga har presset de nederste stokkene godt ned i leira.

Kraftig fundament Stokkene som er brukt i bryggekonstruksjonen er kraftige og venkten av brygga har presset de nederste stokkene godt ned i havbunnen. 3D modell av Jani Causevic, NIKU.

Et lite mysterium er at det inne i bolverket ligger flere lag med møkk, matavfall, fiskebein, og innspadd torv.

-Dette er veldig mystisk, sier Hegdal. Hvordan har dette kommet inn i det som har vært en lukket konstruksjon? Over oss har det jo vært gulv, og sannsynligvis en bygning, og det burde ikke være mulig å kaste matrester og andre ting ned her.

Kongens brygge?Bryggefundamentet som ble avdekket i Bjørvika ligger rett utenfor ruinene av kongsgården og Mariakirken. Kongen flyttet fra kongsgården og over til Akershus slott i 1319, så de kommende dendrodateringene avgjør om det virkelig er kongens brygge arkeologene har funnet. Kart: Therese Marie Edman.
DreggDet er et lite mysterium hvordan denne dreggen har kommet seg inn i det lukkede bryggefundamentet. Foto: NIKU.

-Det lå også en svær dregg etter en båt inne i disse lagene. Og den skal i alle fall ikke ha kommet inn her. Så “Kongsbrygga” kan ha hatt rimelig kort levetid, og det er jo ganske rart.

-Nå skal vi skjære skiver av tømmeret og sende det til dendrokronologisk datering, og da kan vi få vite akkurat når det ble bygget – og kanskje også hvilken konge som var byggherre, avslutter Hegdal.

Kongsbrygga? Se film fra Bispevika her.