Fem dager med frokostseminar NIKUs forskningsuke 2022 bestod av fem dager med frokostseminar med ulike tema. Her er NIKUs direktør Kristin Bakken i samtale med bygningsantikvar Fredrik Berg.

Se opptakene fra NIKUs forskningsuke

Gikk du glipp av noen av innleggene under NIKUs forskningsuke 21.-25. november 2022? Alle de 21 innleggene er tilgjengelig som opptak her og på vår YouTube-kanal.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Gikk du glipp av NIKUs forskningsuke 21.-25. november? Da kan du se opptakene av foredragene her. Fordelt på fem dager

Mandag 21. november: Historiske bygninger og utsmykning. Antikvariske tilnærminger

 • Lars Jacob Hvinden-Haug – Hva er en «herregård»? – og et par eksempler
 • Thomas Ragazzon Smestad – Aage Storstein, en søyle som lerret
 • Bjørg Agasøster – 3D-skanning og dokumentasjon av middelalderkirker
 • Fredrik Berg – Oslos gravkapeller
Historiske bygninger og utsmykning. Antikvariske tilnærminger. Opptak fra forskningsukas første dag.
Bjørg AgasøsterAgasøster snakket på underforskningsukas første dag om metoder for dokumentasjon av historiske bygninger.

Tirsdag 22. november: Å ta vare på kulturminner i et endret klima

 • Marte Boro – Klimarelatert risikovurdering og planlegging av risikoreduserende tiltak – Prosjekt i Møre og Romsdal
 • Annika Haugen – Effekten av de nordiske samfunnenes klimarelaterte tiltak på kulturminner og kulturmiljø
 • Lena Stoveland – Inneklima og bevaring av kirkekunst – kompliserte skadebilder
 • Vibeke Vandrup Martens – Forskningsprosjektet CULTCOAST – klimaforandringers påvirkning på bevaring av kulturarv i polare strøk
Å ta vare på kulturminner i et endret klima Opptak fra andre dag av NIKUs forskningsuke 2022.
Nordiske klimatiltakAnnika Haugen fortalte om nordiske klimatiltak når klima og kulturarv var tema.

Onsdag 23. november: Hvordan lese spor i jord? Metoder i arkeologi

 • Lars Gustavsen – Med elvene som grenser – Et fjernmålingsblikk på landskapet rundt Gjellestad
 • Rebecca Cannell – Soils in archaeology: Gjellestad and Jellhaug.
 • Monica Kristiansen – Frem fra glemselen: Kartlegging av nedlagte middelalderske kirkesteder ved hjelp av georadar
 • Sunniva Wilberg Halvorsen – Miljøovervåkning (MOV) i middelalderbyene
Skjerm digitalt Rebecca
LivestrømmingRebecca Cannells innlegg var en av de fire som ble strømmet når tema var metoder i arkeologi.

Torsdag 24. november: Ny kunnskap om norske middelalderbyer

 • Julian Cadamarteri- Torvet i Trondheim; Fra utgravning til formidling og publikasjon
 • Mark Oldham – Runes from Middelalderparken: an archaeological perspective
 • Michael Derrick – The moat around Oslo kongsgård
 • Halldis Hobæk – Undersøkelsene i Stavanger domkirke: Stavanger før middelalderbyen
 • Kjartan Hauglid – Bygningsarkeologi i Stavanger domkirke
MiddelalderarkeologiKristin Bakken i samtale med arkeologene Mark Oldham og Michael Derrick.

Fredag 25. november: Kulturarv og konflikt

 • Josephine Munch Rasmussen – Fungerer det å mobilisere for kulturarv i krig?
 • Nina Kjølsen Jernæs – Lokale kulturminner, nasjonal beredskap og internasjonal krig. Å være forberedt på det ekstreme
 • Torgrim Sneve Guttormsen – Terrorisme og konfliktfull kulturarv: refleksjoner fra minnearbeidet i Regjeringskvartalet
 • Jukka Nyyssönen – Misuse of Sámi cultural heritage in tourism industry in Finland
Lokal beredskap og internasjonal kriseNina Kjølsen Jernæs om sammenhengen mellom det som skjer i Ukraina i dag og norsk beredskap for kulturminner.