NIKU inviterer til en hel uke med digitale forskningsfrokoster

NIKU gjentar suksessen fra de to forrige årene, og inviterer 21.-25. november til en hel uke med digitale frokostseminar om kulturminneforskning.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Vi gjentar suksessen fra 2020 og 2021 med å presentere aktuell forskning fra NIKU i digitalt kortformat, tilgjengelig for alle og perfekt til frokostkaffen.  

Fra mandag 21. november til fredag 25. november kan du fra 08.30 til 10.00 få med deg fire til fem daglige forskningspresentasjoner.

Hver dag er tematisk inndelt, og i løpet av uka får du presentert aktuell kunnskap om blant annet norske herregårder, dokumentasjonsmetoder for kulturminner både over og under bakken, klimatilpasning, arkeologi fra middelalderbyene, minnesarbeidet i regjeringskvartalet og bruken av samisk kulturarv i turistindustri.

Arrangementene strømmes på Teams Live event og er åpne for alle.

Program

Mandag 21. november: Historiske bygninger og utsmykning. Antikvariske tilnærminger

 • Lars Jacob Hvinden-Haug – Hva er en «herregård»? – og et par eksempler
 • Thomas Ragazzon Smestad – Aage Storstein, en søyle som lerret
 • Bjørg Agasøster – 3D-skanning og dokumentasjon av middelalderkirker
 • Fredrik Berg – Oslos gravkapeller

Lenke til Teams-arrangement finner du her.

Hun står nå i startgropen på et nytt forskningsprosjekt kalt CULTCOAST om er hun skal se på, overvåke og analysere kulturminner på kysten i Norge og på Svalbard.
Kulturminner på Svalbard i et endret klimaPå forskningsukas andre dag skal Vibeke Vandrup Martens snakke om klimaendringer og kulturminner på Svalbard.
Østre gravlundFredrik Berg skal fortelle om et pågående forskningsprosjekt om gravkapeller. Her fra Østre gravlund i Oslo før det ble revet. Tegning: Byarkivet i Oslo

Tirsdag 22. november: Å ta vare på kulturminner i et endret klima

 • Marte Boro – Klimarelatert risikovurdering og planlegging av risikoreduserende tiltak – Prosjekt i Møre og Romsdal
 • Annika Haugen – Effekten av de nordiske samfunnenes klimarelaterte tiltak på kulturminner og kulturmiljø
 • Lena Stoveland – Inneklima og bevaring av kirkekunst – kompliserte skadebilder
 • Vibeke Vandrup Martens – Forskningsprosjektet CULTCOAST – klimaforandringers påvirkning på bevaring av kulturarv i polare strøk

Lenke til Teams-arrangement finner du her.

Rebecca Cannell og Arild L. Teigen på Jellhaugen 2022
Jordprøver gir kunnskap Rebecca Cannell fra NIKU og Arild L. Teigen fra Viken fylkeskommune tar boreprøver av Jellhaugen. Onsdagen under forskningsuka skal Cannell dele hva jorda fra Jellhaugen kan gi av informasjon. Foto: NIKU

Onsdag 23. november: Hvordan lese spor i jord? Metoder i arkeologi

 • Lars Gustavsen – Med elvene som grenser – Et fjernmålingsblikk på landskapet rundt Gjellestad
 • Rebecca Cannell – Soils in archaeology: Gjellestad and Jellhaug.
 • Monica Kristiansen – Frem fra glemselen: Kartlegging av nedlagte middelalderske kirkesteder ved hjelp av georadar
 • Sunniva Wilberg Halvorsen – Miljøovervåkning (MOV) i middelalderbyene

Lenke til Teams-arrangement finner du her.

Torsdag 24. november: Ny kunnskap om norske middelalderbyer

 • Julian Cadamarteri- Torvet i Trondheim; Fra utgravning til formidling og publikasjon
 • Mark Oldham – Runes from Middelalderparken: an archaeological perspective
 • Michael Derrick – The moat around Oslo kongsgård
 • Halldis Hobæk – Undersøkelsene i Stavanger domkirke: Stavanger før middelalderbyen
 • Kjartan Hauglid – Bygningsarkeologi i Stavanger domkirke

Lenke til Teams-arrangement finner du her.

Fredag 25. november: Kulturarv og konflikt

 • Josephine Munch Rasmussen – Fungerer det å mobilisere for kulturarv i krig?
 • Nina Kjølsen Jernæs – Lokale kulturminner, nasjonal beredskap og internasjonal krig. Å være forberedt på det ekstreme
 • Torgrim Sneve Guttormsen – Terrorisme og konfliktfull kulturarv: refleksjoner fra minnearbeidet i Regjeringskvartalet
 • Jukka Nyyssönen – Misuse of Sámi cultural heritage in tourism industry in Finland

Lenke til Teams-arrangement finner du her.

Runefunn i MiddelalderparkenI løpet av 2021-22 har arkeologene gjort hele 11 nye runefunn i Oslo. Mark Oldham skal snakke om hvilken ny kunnskap om middalderens by og mennsker dette gir. Foto: NIKU
Hvordan minnes vi 22. juli?Torgrim Sneve Guttormsen snakker om minnearbeidet i regjeringskvartalet. Til høyre sees her minnesmerket over de drepte foran Høyblokka. Foto: NIKU