Undertegnet samarbeidsavtale Instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO, Jón Viđar Sigurđsson og Kristin Bakken, direktør for NIKU.

Ny samarbeidsavtale mellom NIKU og Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO

Samarbeidet mellom humaniorafeltet ved Universitetet i Oslo og NIKU blir enda tettere. NIKU og Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) har nå tegnet en samarbeidsavtale om forskning, undervisning og formidling.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

– IAKH og NIKU har felles faglig interesse for blant annet arkeologi, konservering, middelalderhistorie og kulturarvstudier, og vi har mye å oppnå med å jobbe tettere sammen, forteller instituttleder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, Jón Viđar Sigurđsson.

– Begge parter har et nasjonalt ansvar for bygging av kunnskap og kompetanse på disse fagfeltene. Med denne avtalen legger vi et grunnlag for samarbeid som vi tror vil styrke begge institusjoners måloppnåelse, og vi er enige om at vi har potensial for å etablere mange vinn-vinn-prosjekter, sier NIKUs direktør Kristin Bakken.

Intensjonsavtalen inneholder mål om tettere samarbeid på forskningsprosjekter, i undervisnings- og utdanningssammenheng, og i faglig formidling.

Stort potensial for felles forskning

Forrige uke ble det klart at Forskningsrådet gir støtte til et større NIKU-ledet forskningsprosjekt som skal sette Gjellestadfunnet inn i en større historiske kontekst, hvor IAKH er en av samarbeidspartnerne.

– Det store forskningsprosjektet på Gjellestad som NIKU, IAKH og flere andre partnere nå har fått i fellesskap er et godt bevis på verdien av faglig samarbeid mellom oss, sier Sigurđsson.

De to instituttene håper Gjellestadprosjektet kan fungere som en modell for utvikling av flere felles forskningsprosjekt.

Ønsker å koble studenter tettere på NIKUs prosjekt og forskning

– Der IAKH har tyngde på grunnforskning og studieløp, har NIKU det samme på anvendt forskning og arbeidsliv. Våre studenter har mye å tjene på å bli tettere koblet på NIKUs faglige arbeid, sier Sigurđsson.

Et av momentene i intensjonsavtalen er nettopp praksisplasser for studenter. Fra tidligere av har flere studenter fra konserverings- eller arkeologistudiene ved UiO vært i praksis hos NIKU, men nå skal tilretteleggingen for praksis bli enda bedre.

I tillegg håper de to instituttene på at flere studenter kan skrive bachelor- eller masteroppgaver tilknyttet NIKUs prosjekter.

– Studentene som utdannes ved instituttet er mulige framtidige ansatte hos NIKU, og det vil være faglig nyttig for begge parter at de får mulighet til å fordype seg i temaer vi jobber med, sier Bakken.