Klimatiltak i Norden Prosjektet ser på hvordan nordiske klimatiltak påvirker kultuarv. Foto: Colourbox

Skal studere hvordan klimatiltak påvirker kulturarv i Norden

På oppdrag fra Nordisk ministerråd skal NIKU studere hvordan ulike klimatiltak påvirker kulturarv i Sverige, Danmark, Island og Norge.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

– De nordiske landene gjennomfører stadig flere og nødvendige tiltak for å bremse klimaendringene og konsekvensene av dem, og vi skal kartlegge kunnskapen om hvordan kulturarv påvirkes av disse tiltakene, forteller Annika Haugen, som skal lede prosjektet.

Annika Haugen, NIKU
Annika HaugenHaugen leder prosjektet NIKU skal utføre på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Kulturminner er ofte sårbare for klimaendringer, og skades av både ekstremhendelser som brann og flom, og de langsomme endringene ved f.eks. økt nedbør og jordsig.

Samtidig påvirkes kulturarven av tiltak i andre sektorer. Hvordan påvirkes opplevelsen eller verdien av en kirke når den får solcellepanel? Eller hva har nye metoder for drenering og håndtering av overvann å si for arkeologiske kulturminner?

– Målet vårt er å kartlegge kunnskapen om konsekvensene av tiltak i de nordiske landene, og peke på gode løsninger, samt eventuell mangel på slike, forteller Haugen videre.

Mye å lære på tvers av landegrensene

Det er Nordisk ministerråd som har valgt ut NIKU til å gjennomføre prosjektet. Fagpersoner innenfor kulturvern og miljøforvaltning på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå fra alle de fire landene skal intervjues og delta i workshops.

Resultatet av arbeidet skal bidra til hvordan man bør fokusere for å ivareta kulturarven  på en god måte i fremtiden, samtidig som man tar de nødvendige grepene for å klimatilpasse og  redusere utslippene i de nordiske landene.