Case Saltfjellet-Svartisen nasjonapark er en av casene i forskningsprosjektet sammen med Hardangervidda. Foto: Colourbox

Hvorfor skal vi lytte til folk? Invitasjon til Parkas-seminar

Hvordan forvalter vi nasjonalparker på best mulig måte? Forskningsprosjektet Parkas ser på dette, og inviterer nå til midtveisseminar 3. og 4. juni for å presenterer de foreløpige resultatene.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

«Future parks: why should we listen to people?»

Målet med seminaret er å presentere nåværende resultater og diskutere i plenum hvordan nasjonalparken best forvaltes for fremtiden. Overordnede temaer vil omfatte tillit, styringssystemer, engasjement og deltakelse, natur-kultur samspill, friluftsliv, etnisitet og identitet, interessemotsetninger, teknologisk innovasjon, samt mulige løsninger for fremtiden.

Vi inviterer dere til diskusjon omkring disse temaene og ønsker å reflektere i felleskap over nasjonalparks ønskelige fremtid(er).

PARKAS-prosjektet er delt inn i flere arbeidspakker som undersøker disse temaspørsmål på ulike måter. Alle arbeidspakkene vil være representert på seminaret. Vi, forskergruppen og eksterne partnere, skal formidle våre resultater og funn til dere med korte foredrag på engelsk. Presentasjonene skal gi et innblikk i PARKAS’ helhetlig forskningsaktivitet, basert på pågående analyse- og skriveprosess som skal munne ut i vitenskapelige artikler.

Seminaret er heldigitalt og foregår på Teams 10:00-15:30 3. og 4. juni.

Foreløpig program

Torsdag 3. juni: “Challenging the established management”

  • session 1: Management systems in national parcs: are they just right?
  • session 2: Participation and trust for a democratic turn.

Fredag 4. juni: “People: a catalyst for management”

  • session 3: Reinventing nature-culture interactions, an issue for the future?
  • session 4: Wear and tear, and the challenge of digital technology.

Påmelding gjøres vi denne lenken.

PARKAS er et tverrfaglig forskningsprosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd (2018-2021). I prosjektet settes det fokus på lokalbefolkningens tillit til de politiske beslutningene og forvaltningen av verdiene i og ved Hardangervidda Nasjonalpark og Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark.