NIKU er en del av Framsenteret i Tromsø Framsenteret. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret

Samarbeidet på Framsenteret viktig i møte med klimaendringene

– Tverrvitenskapelig samarbeid helt nødvendig for å løse miljøutfordringene in ordområdene, sier NIKUs direktør Kristin Bakken. I Framsenterets forskning vil det framover bli økt fokus på det samfunnsvitenskapelige perspektivet, noe NIKU ønsker velkommen.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Framsenteret i Tromsø er et fellesskap av 21 institusjoner som forsker på klima og miljø i nordområdene, og NIKU har vært en del av senteret siden det startet opp i 2011. NIKUs nordområdeavdeling holder til på senteret, og de ti forskerne i avdelingen samarbeider tett med flere av de andre institusjonene på senteret.

NIKU-direktør Kristin Bakken mener fellesskapet er en viktig arena for tverrvitenskapelig forskning.

På senteret arbeider vi mye i skjæringspunktet mellom vår samfunnsvitenskapelige ekspertise og andre institusjoners naturvitenskapelige eller teknologiske ekspertise.

NIKUs forskere i nordområdeavdelinga er blant annet samfunnsvitere, arkeologer, historikere, sosialantropologer og geografer.

Mener tverrfaglighet er viktigNIKU-direktør Kristin Bakken mener tverrfaglig forskningssamarbeid på Framsenteret er viktig i møte med klimaendringene.

Tverrfaglighet nødvendig for å løse klimautfordringene

Senteret har de siste årene jobbet for å spisse det strategiske arbeidet sitt for å treffe enda bedre på dagens samfunnsutfordringer, særlig når det gjelder klimaendringer.

Framsenterets forsknings er organisert innenfor sju ulike forskningsområder, kalt flaggskip. Særlig temaområdet «Klimaeffekter på landskap, økosystemer, samfunn og urfolk» er viktig for NIKU. Her leder instituttet eller tar del i flere av de pågående forskningsprosjektene.

Nå arbeides det med en ny strategi for senteret, hvor blant annet flaggskipordningene skal vurderes i både form og innhold.

Da det nylig ble arrangert medlemsmøte på senteret deltok Bakken sammen med leder for nordområdeavdelingen, Alma Thuestad. På møtet ble det blant annet framhevet at det samfunnsvitenskapelige perspektivet må bli viktigere i kommende forskningsprosjekter, noe Bakken ønsker velkommen.

Vi ser Framsenteret som en svært viktig overbygning for oss framover. Det gjelder særlig for å etablere de tverrvitenskapelige kontaktene og de forskergruppene som trengs for å gå løs på mer sammensatte miljøutfodringer som nordområdene står ovenfor, sier Bakken videre.

På Framsenterets hjemmesider kan du lese mer om forskningen deres.