Ledig stilling som arkeolog i Bergen Vi har nå ledig et vikariat som rådgiver/arkeolog fra 1.2. 2021 til 31.12.2021

Ledig stilling som arkeolog i Bergen

Arkeologavdelingen ved NIKUs distriktskontor Bergen har ledig et vikariat som arkeolog (stillingsbetegnelse rådgiver ) fra og med 1.2.2021 til og med 31.12.2021. Søknadsfrist 8. desember 2020.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Fullstendig stillingsutlysning, kontaktinformasjon og søknadsskjema finner du på finn.no.

Arbeidsoppgaver

Fortløpende saksbehandling/prosjektering, gjennomføring samt ferdigstilling av arkeologiske undersøkelser, herunder feltarbeid innenfor NIKU Bergens ansvarsområde.

Det kan bli aktuelt å saksbehandle og utføre feltarbeid også ved andre distriktskontorer i NIKU. Det åpnes opp for at saksbehandler kan ha kontorsted ved et annet kontor. Den ansatte må være fleksibel til å utføre feltarbeid og ha god kunnskap om digital dokumentasjon, herunder Intrasis samt innmåling med CPOS/totalstasjon.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innen nordisk arkeologi eller middelalderarkeologi.
 • Erfaring med bruk av Intrasis, CPOS/totalstasjon, database, kart og GIS tilknyttet arkeologisk felt- og etterarbeid.
 • Erfaring med forvaltningspraksis innen kulturvern.
 • Erfaring med saksbehandling og prosjektledelse.
 • Interesse for formidling av resultater.
 • Det er en fordel med bred arkeologisk erfaring spesielt innen middelalderarkeologi og/eller urban arkeologi, men det kan også være aktuelt med erfaring innenfor andre perioder, dette både når det gjelder arkeologisk utgraving og registrering.

Personlige egenskaper

 • Gode beslutningsevner og god gjennomføringskapasitet, evne til å jobbe selvstendig.
 • Løsningsorientert.
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver og variert arbeidshverdag.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.
 • Beherske norsk og gjerne engelsk.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver fra prosjektering til gjennomføring og ferdigstilling av arkeologiske prosjekter.
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling.
 • Hyggelig fag- og arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger (medlemskap SPK).
 • Lønn etter avtale.

Om arbeidsgiveren

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et nasjonalt kompetansesenter og forskningsmiljø. Instituttet fokuserer på kulturminner og kulturmiljøer og driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører både nasjonalt og internasjonalt. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.