Nina Kjølsen Jernæs fra NIKU i samtale med brannvesenet under øvelse på redningsarbeid i kirke. Foto: Brannskyddsföreningen
Praktisk øvelse i beredskap Nina Kjølsen Jernæs fra NIKU i samtale med brannvesenet innen restverdiredning. (Foto: Brannskyddsföreningen)

Hvor godt rustet er vi mot en brann som i Notre-Dame?

Når det verste sjokket over brannen i Notre-Dame nå har lagt seg, er det på tide å tenke på veien videre. Hvordan er vi i Norge rustet til å bevare kirkenes kunst og inventar?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Nina Kjølsen Jernæs er konservator hos NIKU, og er en av få med kompetanse på beredskapsarbeid og restverdiredning i kirkebygg. Hun jobber blant annet med å sørge for at det finnes godt lokalt beredskap hvis en krise skulle skje.

– Det ser ut til at brannmannskapet i Paris klarte å redde noen spesielt viktige gjenstander fra flammene i Notre-Dame, noe som vitner om et svært godt forberedt mannskap.

Nina Kjølsen JernæsKjølsen Jernæs er konservator hos NIKU, og har solid kompetanse innen beredskap og restverdiredning av kunst og kulturminner.

Godt beredskap krever lokal forankring

Hun framhever hvordan godt beredskapsarbeid krever lokal forankring. Dette handler om at brannpersonalet på forhånd har oversikt over hvordan de i nærheten av den aktuelle kirken vet hvor de skal skaffe vann, hvor bilen skal plasseres, men også at de vet hvilke gjenstander som skal prioriteres og hvordan de skal behandles.

– I disse dager leder vi et beredskapsarbeid i Agderkirkene hvor vi gjennomfører realistiske øvelser på ulike krisesituasjoner. Å øve er helt essensielt for å ha et godt fungerende beredskap.

I forkant av øvelsene gjennomfører NIKU en vurdering av kunst, inventar og interiør i de aktuelle kirkene. Gjenoppbygging av en bygning er noe annet enn å skulle rekonstruere/kopiere interiør og inventar etter en brann. Gjenstander som går tapt er vanskelige å erstatte, og nettopp derfor lages det oversikt over blant annet hvilke relikvier, skulpturer og malerier som finnes i de enkelte kirkene.

Å være forberedt er god butikk

Kjølsen Jernæs påpeker også at godt beredskapsarbeid er god butikk

For hver krone investert i forebyggende arbeid sparer man 4-7 kroner i opprydning etter en krise. Det er jo verdt å ta med seg for alle som har ansvar for forvaltning av kulturminner.

Beredskapsøvelsene er et samarbeid mellom NIKU, Riksantikvaren, Agder og Telemark bispedømme, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, samt lokal restverdiredningssentral og brannstasjon.

Kjølsen Jernæs har skrevet et innlegg på Kulturminnebloggen hos forskning.no hvor du kan lære mer om tema.

NIKU er en del av FRIC – et nyopprettet senter innen brannforskning, med finansiering fra Forskningsrådet. NIKU er partner i dette senteret, sammen med blant annet RISE Fire Research, SINTEF og NTNU.

NIKU vil ivareta kulturminneaspektet, for eksempel angående kirkebygg eller tett trehusbebyggelse. Sammen er målet å komme med oppdatert og samfunnsnyttig kunnskap innen brannsikring.

NIKU konserverer og behandler gjenstander og interiør som har blitt skadet og nedsotet i brann, samt gjenstander som har fått vannskader fra andre uhell. Vi har også behandlet malerier som har blitt påført pulver fra pulverapparat ved slukking av brann. Se eksempler på prosjekter her: https://www.niku.no/restverdiredning/