Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har sammen med G3H demontert portalen i Finnegården i Bergen. Da panelbord over portalen ble fjernet kom 1700-tallets rankedekor til syne.

Se hva som skjuler seg bak veggene på Hanseatisk museum

Koren Wiberg hadde rett hele tiden. Nå kommer 1700-tallets utvendige dekor på Hanseatisk museum frem i lyset.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har sammen med G3H demontert portalen på Hanseatisk Museum i Finnegården i Bergen. Da panelbord over portalen ble fjernet kom 1700-tallets rankedekor til syne.

– Denne typen utvendig dekor på Vestfasadene på Bryggens bygninger er omtalt og illustrert av Christian Koren-Wiberg fra 1899, sier Tone Olstad som er konservator og prosjektleder fra NIKU.

Samme type dekor kan sees på et foto av en fasade etter brannen i 1955, på en annen del av Bryggen. Denne bygningen brant og ble revet i 1955.

Koren Wiberg (1870-1945) var billedkunstner, forfatter, arkeolog, kulturhistoriker og også direktør for Hanseatisk museum som holder til i Finnegården.

I publikasjonen Det tyske kontor i Bergen fra 1899 gir han en detaljert bygningsmessig beskrivelse av husene på bryggen og har illustrert dem med flere hundre egne tegninger.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har sammen med G3H demontert portalen i Finnegården i Bergen. Da panelbord over portalen ble fjernet kom 1700-tallets rankedekor til syne.
NIKU demonterte portalen i Finnegården i Bergen sammen med G3H. Da panelbordene over portalen ble fjernet kom 1700-tallets rankedekor til syne.
utvendig dekor på Vestfasadene på Bryggens bygninger er omtalt og illustrert av Christian Koren-Wiberg fra 1899
Utvendig dekor på Vestfasadene på Bryggens bygninger er omtalt og illustrert av Christian Koren-Wiberg fra 1899. Kilde: Det Tyske Kontor i bergen, 1899
Rankedekor direkte malt på rødmalt bunn fra 1700-tallet.
RankedekorRankedekor direkte malt på rødmalt bunn fra 1700-tallet.

Har ikke funnet dekoren – før nå.

Stiftelsen Bryggen og NIKU har siden begynnelsen av 2000-tallet undersøkt flere fasader i forbindelse med istandsettingsarbeid uten å finne den omtalte dekoren.

– På Finnegården ligger den slik den skal, direkte malt på 1700-tallets tømmer. Rankedekor over en rødmalt bunn, sier Olstad

I dag er dekoren beskyttet av panelet alle ser når de går forbi Hanseatisk museum. Fagfolkene antar at dekoren opprinnelig var ment for å vise kjøpmannens velstand.

Kan ha gjenoppdaget en glemt portal

Har konservatorene også funnet 1700-tallets portal? Arbeidet ved Hanseatisk museum har gitt flere interessante spor og funn – og flere undersøkelser vil gi flere svar både om fargedekor og om portal.

Arbeidet utføres på oppdrag fra Bergen kommune og er et ledd i en omfattende restaurering av Finnegården.