Kvenene/norsk-finnene

Hvor er de kvenske/norsk-finske bygningene?

NIKU har identifisert områder med potensial for funn av eldre kvenske/norsk-finske bygninger. Les mer i denne NIKU-rapporten.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Kvenene/norsk-finnene utgjør en stor del av befolkningen i flere kommuner og på flere steder i Troms og Finnmark.

Ved hjelp av en metode som sammenstiller data fra Bygningsregisteret SEFRAK, folketellinger og Friis´ etnografiske kart, har NIKU identifisert områder med potensial for funn av eldre kvenske/norsk-finske bygninger.

 

Etnografiske kartUtsnitt fra Friis etgrafiske kart,

NIKUs studie har hatt et geografisk fokus på deler av Lyngen og Storfjord kommuner hvor det ble identifisert 24 slike potensialområder.

Metoden vil være et nyttig redskap for identifisering av slike områder også i andre deler av Troms og Finnmark.

Last ned og les rapporten her