Gjestegården sett fra sydøst. Foto: Bjørn Anders Fredriksen, NMBU 2012

Verdifult kulturmiljø på Sem i Asker

Helheten og den rike variasjonen i kulturminnetyper gjør området rundt Øvre Sem i Asker til et svært verdifullt kulturmiljø med et særlig samspill mellom natur og kultur.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Ingressbilde:Gjestegården på Sem sett fra sydøst. Foto: Bjørn Anders Fredriksen, NMBU 2012

Verdiene ved kulturmiljøet på Sem ligger først og fremst i sammenhengen og samspillet mellom bygninger, anlegg og kulturlandskap – det være seg hage/park eller slåtteenger og andre dyrkede arealer.

Det er ikke bare de få bygningene som er valgt ut for fredning som har kulturhistorisk verdi, men også flere av de andre bygningene i området.

Sem landbruksskole
SemØvre Sem i Asker

Landets eneste småbruklærerskole

Øvre Sem har en interessant historie som landets eneste småbrukslærerskole der det ble drevet en mangslungen virksomhet.Helheten og den rike variasjonen i kulturminnetyper gjør området til et svært verdifullt kulturmiljø med et særlig samspill mellom natur og kultur.

Videreutvikling krever nennsomhet

Suksesskriteriet for videreutvikling og planlegging av området er nennsomhet slik at verdiene bevares.

Om rapporten

Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på oppdrag fra Asker kommune og Olavsgaard Eiendom AS.

Sivilarkitektene Siv Leden (prosjektleder) og Marianne Borge har hatt ansvar for kulturminnefaglige vurderinger av bygninger og kulturmiljøer.

Registreringen av hage – og uteområder i Delområde 1 (kpt. 3.2) er utført av Universitetet for miljø – og biovitenskap ved landskapsarkitekt MNLA Bjørn Anders Fredriksen.

Last ned hele kulturminneutredningen