Oppdragsrapport: Vurdering av verneverdi og betydning i bybildet

NIKU har gjort en vurdering av bygningene i Skolegata 8 på Gjøvik med fokus på opplevelsen av Gjøvik sentrum som historisk bykjerne.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Skolegata 8 er ett av få komplette bygningsanlegg i Gjøvik sentrum bestående av hovedbygning, uthus og omgivende plankegjerde.

Den «hvite byen ved Mjøsa»

Bygningene er relativt lite endret og har mange opprinnelige eller eldre bygningsdeler i behold. Hovedbygningen i Skolegata 8 representerer de hvite trehusene som i sin tid ga Gjøvik tilnavnet «den hvite byen ved Mjøsa».

Bygningen har brutt hjørne og har opprinnelig hatt inngangsdør på hjørnet. Dette er et karakteristisk trekk ved sentrumsbebyggelsen på Gjøvik. Det er likevel bevart ganske få hjørnegårder bygget i tre.

Rapporten er utarbeidet av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) på oppdrag av Gjøvik kommune i november 2017.

Sivilarkitektene Siv Leden (prosjektleder) og Marianne Borge har hatt ansvar for kulturminnefaglige vurderinger av bygningsmiljø og virkning i bybildet.

Last ned rapporten

Hjørnefasader på GjøvikEksempler på andre hjørnegårder på Gjøvik med brutt hjørne:

Eiendommen ligger sentralt mellom Gamletorvet og den tidligere Eidsvolls plass som i dag rommer Gjøvik barnehage.

Den langsgående Skolegata danner også en overgang mellom den tette kvartals-strukturen lengre ned og bebyggelsen ovenfor som består av frittstående villaer innplassert i kvartalsstruktur.

Stor betydning for bybildet

NIKUS konklusjon er at hovedbygningen i Skolegata 8 har stor betydning for bybildet på Gjøvik. Bygningen ligger markant i bybildet sett fra omliggende miljø, også fordi terrenget endrer seg akkurat her. Et platå avsluttes før Bassengvegen går bratt nedover mot Gamletorvet.

Eiendommen knytter seg visuelt til annen eldre bebyggelse i samme skala, og den utgjør en historisk referanse. Uansett hvilken himmelretning du ser i, er det ikke langt fra Skolegata 8 til neste eldre bygning.

Fordi eldre bybebyggelse ligger med jevne mellomrom, er helhetsinntrykket av denne delen av Gjøvik sentrum at det er en historisk bykjerne med i hovedsak småskala-bebyggelse, med nyere og høyere bygninger innimellom. Ikke minst er hjørnebygningene viktige som markører av kvartalene.

Skolegata 8 har en nøkkelposisjon som det siste gjenværende eldre bygningsanlegget ved gatekrysset der det ligger, og har derfor avgjørende betydning for opplevelsen av det historiske bymiljøet.

Les hele rapporten her