Høringssvar: Revisjon av Langtidsplan for forskning og utdanning (LTP)

- For å møte store samfunnsutfordringer og få til omstillinger, også på klima- og miljøfeltet, er kunnskap om historisk bakgrunn og kulturelle betingelser helt vesentlig, skriver vi i dette høringssvaret.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Regjeringen la i 2014 frem Meld. St. 7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024.

Planen definerte tre overordnede mål og seks langsiktige prioriteringer for perioden.

Målene var:

– styrket konkurransekraft og innovasjonsevne

– løse store samfunnsutfordringer

– utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Nå har regjeringen bedt om innspill til revisjon av langtidsplanen.

Du kan lese Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sitt innspill her.