«22/5 Fischer sett på arbeid. Oppmåling i regn.»

63 år gamle dagboksnotater kommer til nytte på utgravningen ved bispeborgen i Gamlebyen i Oslo.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU er i disse dager godt i gang med en stor utgravning i Gamlebyen i Oslo. Prosjektet er det (foreløpig) siste i en lang rekke utgravninger som gjennomføres på oppdrag fra Riksantikvaren i forbindelse med Bane NORs utbygging av Follobanen. Områdene som undersøkes ligger sentralt i Middelalderbyen Oslo, under dagens Bispegata.

Det er tidligere foretatt enkelte arkeologiske undersøkelser i området, som gir oss viktig informasjon om hva vi kan forvente å finne. En av kildene vi bruker, er Cato Engers feltdagbok fra utgravningen for Nordre tomters spor i 1954 – et jernbanespor som går i kulvert under Bispegata.

Utgravningsområdet fra 1954 lå midt mellom to av feltene vi graver ut i dag, og dagboknotatene er derfor viktige for å forstå det vi finner, og hvordan vi skal tolke det. I tillegg gir dagboka et innblikk i felthverdagen, med nedtegnelser av hvem som har besøkt feltet, hvilke problemer man har støtt på, og hvilke funn som ble gjort.

Les hele blogginnlegget signert Maria Valum på NIKUs arkeologiblogg:

https://nikuarkeologi.wordpress.com/2017/06/01/225-fischer-sett-pa-arbeid-oppmaling-i-regn-63-ar-gamle-dagboksnotater-kommer-til-nytte/