Seminar: Hvordan oppnå vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv?

Den 6. juni inviterer NIKU til avslutningsseminar for et bynettverk som har sett på hvordan vi kan revitalisere bysentrum - med bruk av kulturminner.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I NIKU har vi opprettet et bynettverk delvis støttet av Norges forskningsråd, om «vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv».

Tre byer deltar som dialog-byer:

  • Asker, med case Dikemark
  • Tønsberg med 3 ulike kvartaler i sentrum
  • Halden med sentrum/nord-området

Samtidig har vi en referansegruppe med fageksperter: en advokat fra BA-HR, en eiendomsutvikler fra Aspelin Ramm, en arkitekt fra Grape, og en stedsantropolog.

Dagsseminarer i tre byer

Nettverket har gjennomført dagsseminarer i hver enkelt by hvor vi gjennom dialog, befaringer og analyse har forsøkt å komme frem til nye ideer og innspill til spørsmålet: Hvordan revitaliserer bysentrum med urban transformasjon som inkluderer bruk av kulturminner?

Vi vil gjerne invitere deg til vårt avslutnings morgensseminar den 6. juni fra kl 9.30 til 12.00 hos oss i NIKU med målet å spre erfaringer til andre byer og interessenter.

På seminaret vil vi ha korte presentasjoner fra de 3 byene og hva som ble diskutert i seminarene. Vi vil også gjerne trekke opp noen felles problemsstillinger og mulige forskningsbehov angående gjenbruk av urban kulturarv som et mulighetsrom i fortettingsstrategien av bysentrum.

Program:

9. 00-9.30: Ankomst/ Kafé/ Registrering  

9.30-9.45:Velkomst ord fra NIKU.

Oppsummering av bynettverket: målet, arbeidsmetoder med studiecasene og byseminarer, første erfaringer med de 3 pilotbyer

9.45- 10.15: Konkrete eksempler fra Tønsberg, Asker, Halden

  • hva er lokal konteksten angående byfortetting i sentrum og  gjenbruk av kulturminner?
  • hvilke casestudiene ?
  • hva slags erfaringer fra bynettverket og vei videre?

10.15-11.00: Første kommentar av bynettverkets faggruppe

4 eksperter (en utbygger, en arkitekt, en advokat, en stedsantropolog) kommenterer med sin egne fagekspertise og sin innfallsvinkel de ulike casene og erfaringene.

11.00-11.45: Innlegg og kommentar  fra Prof. Erik Fenstad Langdalen, AHO Instituttleder for form, teori og historie.

  • Hva kan vi lære av disse pågående eksemplene?
  • Hvilke felles problemsstillinger eller forskningsbehov reiser opp fra disse erfaringene?

11.45-12.00: Diskusjon med salen, og vei videre

Meld deg på ved å registrere deg her

OBS begrensede plasser!