Vi jobber tverrfaglig og kobler praktisk erfaring med teoretisk kompetanse innenfor restaurering, rehabilitering eller transformasjon av bygninger.

NIKU har kompetanse på å lage kulturminnefaglige verneverdivurderinger. De er viktige grunnlag for god bruk og utvikling av eldre bygninger eller bygningsmiljø.

Vi utfører tilstandsvurderinger av bygninger og interiører. En tilstandsanalyse vil kartlegge konstruksjoner, materialbruk, skader og skadeårsaker.

Vi foreslår prioriterte tiltak for reparasjoner og vedlikehold. Det innebærer råd om fysiske løsninger, metoder eller materialer.

Tilstandsanalysen gir grunnlag for arbeid med restaurering og mulighetsstudier, samt budsjettering.

NIKU har knyttet til seg samarbeidspartnere som kan utvide rådgivingstjenesten ved større prosjekter. Vi har samarbeidsavtale med Multiconsult og Mycoteam og vi arbeider tett med SINTEF Byggforsk.