Eidemstranda på Vega Foto: Bjørn Christiansen Tørrisen, Wikimedia Commons/CCBYSA

Vegaøyan

Hva er relasjonen mellom verdensarvstatus og lokale praksiser?

I prosjektet har vi undersøkt et av kulturarvsforskningens sentrale tema: Relasjonen mellom internasjonale konvensjoner, nasjonale strategier og lokale praksiser gjennom det verdensarvstedet Vegaøyan.

Resultatet av forskningen viser at, selv om verdensarvstatusen som sådan ikke møter motstand lokalt, er det ikke nødvendigvis slik at de natur- og/eller kulturarvsverdiene som statusen hviler på samsvarer med lokal verdsetting.

Les flere artikler fra prosjektet:

Fageraas, Knut 2016. Housing Eiders – Making Heritage. The Changing Context of the Human-Eider Relationship in The Vega Archipelago, Norway. I: Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures. Routledge ISBN 9781138854116. s. 82-99

Fageraas, Knut 2016. Everyday Heritage – The Ordinary of the Extraordinary ‘Down Tradition’ in the Vega Archipelago World Heritage Area, Norway. I: Heritage, Democracy and the Public. Nordic Approaches. Ashgate ISBN 978-1-4724-4940-5. s. 215-229

Fageraas, Knut 2013. Verdensarvens forandringer på Vega. Kulturell verdsetting langs nye og gamle skillelinjer. I: Å lage kulturminner – hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes. Novus Forlag ISBN 978-82-7099-733-6. s. 287-335

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2016-2019