På NIKUs atelier Behandling av et av tapetfeltene fra Stend hovedgård.

Tapetrestaurering på Stend hovedgård

Stend hovedgård ble oppført i 1682 og ombygget i 1782. I 2014 restaurerte NIKU lerretstapetene og suprapportene i riddersalen. De kan på stilistisk grunnlag dateres til sent 1700-tall og er fra ombyggingen i 1782. De hører opprinnelig ikke til salen, men ble satt opp i forbindelse med en omfattende bygningsrehabilitering i 1922. Før den tid hadde de vært lagret på loftet over lang tid.

Lerretstapetet består i dag av fire veggfelter med pynteramme. De var trolig opprinnelig montert i et rammeverk over en brystning med fyllingsfelter, noe som var vanlig innredning i fine stuer på 1700-tallet.

Tapetets religiøse motiver er malt i en frihåndsteknikk, og langs øvre og nedre kant har tapetet påtrykket en lys blå dekorbord, begge utført i oljebasert maling.

Tapetene og suprapportene ble demontert og behandlet ved NIKUs restaureringsateliér i Oslo. Etter ferdig behandling ble de remontert i riddersalen. Arbeidet besto av dublering, overflaterensing, lapping, retusjering og fernissering.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Hordaland fylkeskommune
  • Tidsperiode
    2014