På NIKUs atelier Behandling av et av tapetfeltene fra Stend hovedgård.

Tapetrestaurering på Stend hovedgård

Stend hovedgård ble oppført i 1682 og ombygget i 1782. I 2014 restaurerte NIKU lerretstapetene og suprapportene i riddersalen. De kan på stilistisk grunnlag dateres til sent 1700-tall og er fra ombyggingen i 1782. De hører opprinnelig ikke til salen, men ble satt opp i forbindelse med en omfattende bygningsrehabilitering i 1922. Før den tid hadde de vært lagret på loftet over lang tid.

Lerretstapetet består i dag av fire veggfelter med pynteramme. De var trolig opprinnelig montert i et rammeverk over en brystning med fyllingsfelter, noe som var vanlig innredning i fine stuer på 1700-tallet.

Tapetets religiøse motiver er malt i en frihåndsteknikk, og langs øvre og nedre kant har tapetet påtrykket en lys blå dekorbord, begge utført i oljebasert maling.

Tapetene og suprapportene ble demontert og behandlet ved NIKUs restaureringsateliér i Oslo. Etter ferdig behandling ble de remontert i riddersalen. Arbeidet besto av dublering, overflaterensing, lapping, retusjering og fernissering.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Hordaland fylkeskommune
  • Tidsperiode
    2014
Stend hovedgård tapetfelt vestvegg
Ferdig behandlet tapetfelt Tapetfelt fra vestveggen med religiøst motiv
Motiv fra sydveggen En del av lerretstapetet etter ferdig behandling.
Suprapport med vintermotiv fra Stend hovedgård
Suprapport med vintermotiv Etter ferdig behandling av NIKUs konservatorer
Fra Stend hovedgård
Suprapport med sommermotiv Etter ferdig behandling av NIKUs konservatorer