Synagogen i Bergstien.
Synagogen i Bergstien Dekordetalj i apsiden etter restaurering.

Synagogen i Bergstien: Restaurering av veggdekor

Synagogen i Bergstien (ferdigstilt 1919) har maurisk inspirert interiør med jugendpreg.

NIKUs konservatorer restaurerte veggdekoren i apsiden. Løse malingsflak ble festet, fordypninger ble kittet og manglende dekor ble retusjert. Flekkete og skadete ensfargete flater ble malt opp på nytt i tilsvarende farge.

Prosjektet ble utført i samarbeid med dekorasjonsmaler Axel Dahlgren.

Prosjektleder: Susanne Kaun

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Det Mosaiske Trossamfund
  • Tidsperiode
    2017