Synagogen i Bergstien.
Synagogen i Bergstien Dekordetalj i apsiden etter restaurering.

Synagogen i Bergstien: Restaurering av veggdekor

Synagogen i Bergstien (ferdigstilt 1919) har maurisk inspirert interiør med jugendpreg.

NIKUs konservatorer restaurerte veggdekoren i apsiden. Løse malingsflak ble festet, fordypninger ble kittet og manglende dekor ble retusjert. Flekkete og skadete ensfargete flater ble malt opp på nytt i tilsvarende farge.

Prosjektet ble utført i samarbeid med dekorasjonsmaler Axel Dahlgren.

Prosjektleder: Susanne Kaun

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Det Mosaiske Trossamfund
  • Tidsperiode
    2017
apsiden
Apsiden Apsiden i sin helhet etter restaurering.
Før restaurering. Skjemmende mørke flekker gjør det vanskelig å lese skrifttavlene.
Før restaurering Skjemmende mørke flekker gjør det vanskelig å lese skrifttavlene.
Konsolidering. Konservator Barbro Wedvik fester løse malingsflak med syntetisk lim.
Konsolidering Konservator Barbro Wedvik fester løse malingsflak med syntetisk lim.
Apsidens nedre del har en rankedekor på bronsemalt bunn. Her var det mye løs maling, og stedvis var var dekoren helt borte.
Før konservering Apsidens nedre del har en rankedekor på bronsemalt bunn. Her var det mye løs maling, og stedvis var var dekoren helt borte.
Etter restaurering. Samme utsnitt som i bilde før. Løs maling er festet, småskader er retusjert og tapt dekor er rekonstruert.
Etter Samme utsnitt som i bilde før. Løs maling er festet, småskader er retusjert og tapt dekor er rekonstruert.