Lillehammer, Innlandet fylke NIKUs case study i AGREE-prosjektet. Foto: Siv Leden

Styring av kulturarv for robust klimatilpasning (AGREE)

Advancing Cultural Heritage Governance for Resilient Climate Adaptation (AGREE)

AGREE ser på hvordan klimaendringer påvirker oss og satser på transformativ bærekraft fremfor tekniske løsninger.

Prosjektet undersøker på hvordan styring av kulturarv, klimatilpasning og samfunnets evne til å tilpasse seg henger sammen. Ved å bruke geografisk informasjonssystem (GIS) viser det hvordan disse faktorene påvirker hverandre, og lager en beslutningsmodell basert på historiske data.

AGREE vurderer hvordan vi forstår og håndterer styring og hindringer, og jobber for bedre klimatilpasning gjennom studier i Storbritannia, Norge og Italia. Utover forskning påvirker prosjektet politikk ved å samarbeide med globale partnere, inkludert statlige organer og lokale råd, for å få kulturarv inn i klimastrategier. I tillegg engasjerer AGREE publikum, øker bevisstheten og oppfordrer til felles handling for å støtte myndighetenes klimainnsats.

NIKUs rolle er knyttet til følgende arbeidspakker (WP):

 • WP1: Evaluering av integreringen av kulturarvspolitiske rammeverk med klimatiltak (Institusjonell sfære)
 • WP2: Avdekking av historiske tilpasningsstrategier for urbane landskap som respons på flomhendelser (teknologisk sfære)
 • WP3: Lage prototype av en HUL-basert beslutningsmodell for systemiske tilnærminger til klimatilpasning (individuell sfære)
 • WP4: Legge til rette for transformative, tverrsektorielle og systemiske styringstilnærminger for klimatilpasning gjennom kulturarv

NIKUs casestudie handler om Lillehammer kommune og Innlandet fylke i Norge.

NIKU vil arbeide for å forbedre praksis for håndtering av katastroferisiko ved flom og relaterte risikoer i samarbeid med ICCROM.

Prosjektleder for NIKU: Paloma Guzman.

 • Status
  Under arbeid
 • Oppdragsgiver
  NFR-Belmont Forum
 • Tidsperiode
  2024-2026