Paloma Guzman

  • Forsker

Telefonnummer: 406 59 354

E-post: paloma.guzman@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Paloma Guzman har en doktorgrad fra Eindhoven Technical University i Nederland, en mastergrad i verdensarvstudier, og bachelorgrad i arkitektur.

Hennes forskningsfelt er integrering av kulturarv i bærekraftig utvikling, og da spesielt i en urban kontekst. Hun undersøker landskapsbaserte tilnærminger til konservering, og forsøker å bygge en bro mellom kulturarv, bærekraft og klimaendringer. Hennes nåværende forskning tar for seg hvordan kulturarv kan fungere som en endringsagent for å nå klimakuttmål.

I forskningen undersøker hun systematiske og teoretiske innfallsvinkler for å forstå forvaltning av kulturarv innenfor et bærekraftsparadigme. En av temaene hun ser på er hvordan kulturminneforvaltningens arbeid kan knyttes tettere til bredere temaer som byutvikling og klimaendringer.

Før hun kom til NIKU i 2019 arbeidet Paloma på UNESCO World Heritage Center med verdensarvbyprogrammet, under ledelse av Ron van Oers. Hun er også et aktivt medlem i ICOMOS’ arbeidsgruppe på kulturarv og klimaendringer.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter