Modell av soluret i Tjølling kirke
3D-modell av soluret på Tjølling kirke Figur: Dag-Øyvind Engtrø Solem, NIKU

Soluret på Tjølling kirke

Oppunder takgesimsen på Tjølling kirke henger et vakkert og gammelt solur i tre. Soluret er vertikalt orientert og består av to kvadrater i 90° vinkel. NIKUs oppdrag omfattet kartlegging av materialer og farger samt vurdering av solurets tilstand.

RTI (Reflective Transformation Imaging) og 3D-dokumentasjon viste at soluret har sett helt annerledes ut enn hva vi kan se i dag. Med ulik belysning og fototeknikk kan man se at det før sto Sorens. Orse, Anno 1691 s. 19 Januarÿ. Jørgen Johanssøn Orse (1632-1702) var sorenskriver i området og ligger også gravlagt i kirken.

Resultatet ga informasjon solurets historie og hvordan vind og vær har påvirket tilstanden. Det gjenstår fortsatt å tyde motiv og tekst. Kanskje du ser hva de har skrevet? Se nærmere på 3D-modellen av soluret her.

Prosjektleder: Hulda Blix

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    Desember 2020 - januar 2021