Vemork kraftstasjon En av Rjukan-Notoddens viktigste anlegg, som da ble åpnet i 1911 var verdens største kraftverk. Foto: NIKU

Rjukan og Notodden som verdensarv

I 2009 ble Rjukan-Notodden og Odda/Tyssedal ble oppført på Norges tentative liste for nominasjon til innskriving på UNESCOs verdensarvliste som industristeder. I oppfølgingen av dette initiativet utarbeidet NIKU i samarbeid med Context AS på oppdrag fra Tinn kommune og Notodden kommune kulturhistoriske stedsanalyser for kommunesentrene Rjukan og Notodden som grunnlag for kommunedelplaner for kommunesentrene. Disse var samtidig kulturminnefaglig grunnlag for verdensarvsøknaden. Verdensarvnominasjonen bygget på de fire pilarene:

 • Kraftproduksjonen med dammer, tunneler og kraftstasjoner
 • Fabrikkanleggene med bebyggelsesstruktur tilpasset produksjonslinjene
 • Industrisamfunnene Rjukan og Notodden
 • Transportåren mellom Rjukan og Notodden med videre forbindelse til fjorden

Disse pilarene ble også lagt til grunn for å vurdere kommunesentrenes utviklingspotensial, og hvordan planer for et levende kommunesenter kombineres med kriteriene for å bli innskrevet på verdensarvlisten.

NIKUs/Contexts analyser ble brukt i verdensarvsøknaden som ble utarbeidet av Riksantikvaren i samarbeid med Telemark fylkeskommune og sendt UNESCO i 2014 basert på kriteriene II og IV i Verdensarvkomiteens Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.

I 2015 ble Rjukan-Notodden industriarv innskrevet på verdensarvlisten med begrunnelsen at Rjukan- Notodden industriarv manifesterer seg som en enestående kombinasjon av industrielle tema og verdier knyttet til landskap som framviser en viktig teknologisk utvikling tidlig i det 20. århundret.

Kontaktperson NIKU: Sveinung Krokann Berg

 • Status
  Ferdigstilt
 • Oppdragsgiver
  Tinn kommunne og Notodden kommune, med tilskudd fra Riksantikvaren
 • Tidsperiode
  2011-2012