Foto: Statsbygg/ Team Urbis
Nytt regjeringskvartal Foto: Statsbygg/ Team Urbis

Nytt regjeringskvartal

I planleggingen og utviklingen av nytt regjeringskvartal bidrar NIKU med kulturminnefaglig kompetanse. Statsbygg er byggherre, og NIKU bistår Team Urbis som er navnet på prosjekteringsgruppa.  NIKUs arbeid i prosjektet ligger innenfor de rammene som er gitt for prosjektet fra statlig hold, hvor gjeldende sikkerhetskrav er lagt til grunn for valgte løsninger.

NIKUs oppdrag omfatter:

 • Rådgivning i kulturminneforvaltning og bygningsvern
 • Dokumentasjon av verneverdige bygninger og byrom
 • Material- og fargeundersøkelser
 • Tilstandsvurdering og konservering av kunst i Høyblokka og Y-blokka
 • Fotogrammetri

Om Y-blokka: Gjennom prosjektet bidrar NIKU med vår kompetanse for å dokumentere Y-blokka for ettertiden. Vår rolle er videre å bistå med konservatorfaglige råd ved prosjektering av de- og remonteringen av kunstverkene «Fiskerne» og «Måken».

Under de gitte forutsetningene er målet derfor å finne løsninger som best mulig kan ivareta fremtidig bevaring av arbeidene som selvstendige kunstverk i ny kontekst. For å sikre at verkene skal tåle demontering fra Y-blokka, dokumenteres alle flater og de blir tilstandsvurdert. Løs stein limes, og pusshinnen sikres. Arbeidet på «Fiskerne» foregår fra lift utenfor bygningen.

Spørsmål om oppdraget rettes til Statsbygg.

 

 • Status
  Under arbeid
 • Oppdragsgiver
  Statsbygg
 • Tidsperiode
  2016-