norgeskirker.no er stengt på grunn av manglende finansiering

Siden norgeskirker.no mangler finansiering.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren