NIKU nettverk Tønsberg

Nettverk: Byfortetting og bruk av urban kulturarv

NIKU har fått støtte fra Norges forsknigsråd til å etablere et nettverk som skal belyse hvordan innovasjon kan bidra til mellomstore byers strategiske aktivisering av sentrum.

Nettverketbestår av planleggere/forvaltere, investorer, arkitekter, handelsnæring, stedsanalytiker og forskere.

Nettverket vil bruke tre pilot-byer, Asker, Tønsberg og Halden, som dialog-byer.

Fortetting er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer lønnsom å investere i. Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer.

Sentrale spørsmål for nettverket er:

  • Hvordan aktivisere bysentrum og andre bydeler og utnytte deres eksisterende kvaliteter (bolig, næring, frivillige organisasjoner/ sivilsamfunnet)?
  • Hvilken urban kulturarv er egnet til gjenbruk?
  • Hva skal den gjenbrukes til?
  • Hvordan er det mulig å bruke eksisterende steds-kvaliteter for å fornye, eller utvide bebyggelsesstrukturer eller områder?
  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norges forskningsråd