Tester metylcellulose i Tylldalen kirke Testfelt med metylcellulose på limfargedekor settes opp i Tylldalen kirke.

Metylcellulose til konsolidering av matt maling

Maling som består av animalsk lim og pigment har blitt brukt til interiørmaleri i Norge i flere hundre år. Limfarge gir en matt og vannsensitiv overflate som etter hvert kan slippe taket i underlaget om de utsettes for ugunstige klimasvingninger. I NIKU har vi gjennom flere tiår jobbet for å bevare disse interiørene.

I 2021 startet NIKU et prosjekt hvor vi undersøker alternativer til det tradisjonelle størlimet. Kan det erstattes av metylcellulose eller andre celluloseetere som har litt andre egenskaper?

I dette arbeidet er det gjort grundige studier av internasjonal forskning på området. Vi har også utført egne tester, både på mock-ups og på originale bemalte overflater.

Prosjektleder er Karen Mengshoel.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2021-