Retusjering av skader på panoramatapetet, Leangen gård
Retusjering av skader på panoramatapetet

Leangen gård

Leangen gård i Trondheim er en lystgård fra 1820. NIKU behandlet to 1700-talls lerretsmalerier og et 1800-talls panoramatapet.

Maleriene er malt av Johan Jørgen Lyng (1756-1793),og er to av fire malerier som i sin tid ble bestilt av av presten Von der Lippe Parelius. Maleriene ble senere flyttet til Harmonien hvor de i 1942 ble reddet ut av en brann.

Maleriene var i svært dårlig stand før de ble restaurert i 1992.

Restaureringen bestod i fastlegging av løs maling og justering av glans og farger på kittingene og retusjene fra 1992.

Panoramatapetet som henger i musikkrommet i 1. etasje antas å være satt opp ved oppføringen av hovedbygningen i 1820.  Restaureringen bestod i fastlegging av løse trykkfarger, feste av løst tapet, innfelling av papir i brede sprekker og retusjering av skader og innfellinger.

Prosjektleder: Brit Heggenhougen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Trondheim kommune
  • Tidsperiode
    2017