Kart Hønefoss prosjektbeskrivelse
Historisk kart over Hønefoss

Kulturhistorisk stedsanalyse av Hønefoss

Analysen av Hønefoss er gjort med bruk av Riksantikvarens DIVE-metode for kulturhistorisk stedsanalyse. Analysen presenterer Hønefoss historiske utvikling fra hvordan naturgitte forhold skapte grunnlag for en byetablering og hvordan kulturelt og sosialt betingede forhold har formet byen til det den er i dag. Fortolkningen av historien er oppsummert i 8 kulturmiljøer som viser hvilke kulturhistoriske karaktertrekk som preger byen i dag.

Hvilke kulturmiljøer og kulturhistoriske karaktertrekk er sentrale for opplevelsen og forståelsen av Hønefoss i dag?

DIVE-analysens to siste faser er slått sammen for vise hvordan vurdering, muligheter og handlingsrom må ses i sammenheng for å synliggjøre hvordan bygninger, anlegg og kulturmiljøer kan være en ressurs for framtidig byutvikling. Mulighetsrommet vises gjennom forslag til to overordnede grep der sentrale kulturmiljøer synligjøres og aktiveres som del av byens videre utvikling og på den måten understøtter Hønefoss særpreg og kvaliteter.

Prosjektleder: Marianne Borge

Den ferdige rapporten kan lastes ned her.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Ringerike kommune
  • Tidsperiode
    2018