Sofia Persdatters epitafium Epitafiet fra Vågå kirke er tungt og må henge under behandlingen. På atelieret er det bygd en rigg til dette formålet. Her er epitafiet etter konservering.

Konservering av epitafium fra Vågå kirke

I Vågå kirke henger et epitafium  til minne om Sofia Pedersdatter. Et epitafium er en minnetavle etter noen som er død. Sofia døde fem år gammel i Vågå i 1632, på gjennomreise til Trondheim.

Det finnes mange slike epitafier i Norge, fra slutten av 1500-tallet og et stykke inn på 1700-tallet. Minnetavlene var en gave til kirken for å vise rikdom, ære og makt, men fungerte også som en offergave for å lette overgangen til det hinsidige for den avdøde. I tillegg fungerte de som et memento mori for kirkegjengerne.

NIKU har konservert Sofias epitafium. Arbeidet bestod i å feste løs maling, rense for overflateskitt og ferniss, refernissering og retusjering.

Karen Mengshoel er prosjektleder.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Vågå kirkelige fellesråd
  • Tidsperiode
    2021-