Elmgren & Dragsets maleri «Crash… Boom… Bang!» hos Astrup Fearnley Museet

Konservering av Elmgren & Dragsets «Crash… Boom… Bang!»

Elmgren & Dragsets maleri «Crash… Boom… Bang!» er del av en installasjon som sto på gulvet i foajeen i Astrup Fearnley Museet. Plasseringen på gulvet gjorde maleriet svært utsatt for skader og slitasje. Overflaten hadde fått merker etter sko og samlet støv og skitt.

NIKU renset og retusjerte maleriet på oppdrag fra Astrup Fearnley Museet.

Prosjektleder: Karen Mengshoel

 

 

 


Kunstverk som er gjengitt på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med kunstneren/BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.

Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Astrup Fearnley Museet
  • Tidsperiode
    2014