Hamar jernbaneverksted
Hamar jernbaneverksted Foto: Siv Leden/NIKU 2021

Hamar jernbaneverksted – kulturminneregistrering

NIKU har gjennomført en kulturminneregistrering av Hamar jernbaneverksted som kunnskapsgrunnlag for detaljregulering av Hamar strandsone. Jernbaneverkstedet ligger sentralt på Hamar, og med sin 150-årige drift er verkstedet en viktig del av byens historie.

Fordi verkstedsdriften skal flyttes, frigis et stort område som i dag består av jernbane- og verkstedsarealer, til byutvikling. Flere av bygningene og anleggene i området er vedtatt fredet eller er under fredning. Dette setter premisser for videre utvikling av området.

NIKUs oppdrag har vært å dokumentere de fredete kulturminnene i planområdet og vurdere egnethet for ny bruk, sårbarhet, tålegrenser og handlingsrom for videre utvikling.

Prosjektleder: Siv Leden

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    LPO arkitekter for Bane NOR Eiendom
  • Tidsperiode
    2021