Fargesettingene på gulvlisten i hovedbygningen på NTNUs Campus Gløshaugen viser den opprinnelige fargesetting fra 1910 (til vestre) og dagens hvite farger (til høyre)
Opprinnelig fargesetting Fargesettingene på gulvlisten i hovedbygningen på NTNUs Campus Gløshaugen viser den opprinnelige fargesetting fra 1910 (til vestre) og dagens hvite farger (til høyre). Foto: NIKU

Fargehistorikk i NTNUs hovedbygning

Flere interiører i NTNUs hovedbygning på Campus Gløshaugen i Trondheim ble fargeundersøkt våren 2018. Den opprinnelige tegnesalen i tredje etasje ble fargeundersøkt i sin helhet pluss flere utvalgte arkitekturelementer i sokkel- og første etasje.

På bakgrunn av alle funnene har NIKU delt opp dekorasjons- og fargehistorikken i sju perioder, der en periode representerer en oppussing/overflatebehandling

Undersøkelsene har vist at både planløsningen og fargesettingen har endret seg betydelig, fra strekdekoren i 1910-tallet (periode I) til dagens ensfargete fargesetting fra 2000-tallet (periode VII). I tillegg er det funnet malingslag som antas å være fra byggetiden, disse malingslagene er veldig tynne og tolkes som en midlertidig fargesetting slik at veggene kunne tørkes, før den endelige malingen ble påført. Det er ukjent hvor lenge det første laget har vært synlig, trolig noe få måneder eller år.

I NIKUs periodeskjema er alle funn dokumentert slik at det er teknisk mulig å tilbakeføre interiørene til ønsket periode. Funnene danner grunnlaget for restaureringen av noe av de fredede interiørene.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NTNU
  • Tidsperiode
    2018