Through the burgeoning field of technical art history - the interdisciplinary coupling of conservation, historical studies and the natural sciences - the project will use the physical objects as the primary sources of information to elucidate the social and cultural conditions surrounding their making, and the interrelationships between commissioners and craftsmen, merchants and guilds, social structures and society.
The Bregninge Altarpiece Kristin Kausland undersøker Balteret fra Bregninge. Fra ca. 1520, på Ærø i Danmark.

Dusting the Dusk of the Dark Ages (DATILAS)

«Hansakunst» er en betegnelse som har blitt stående om kirkekunst i Skandinavia fra senmiddelalderen (1350-1550). Denne oppfattelsen er vanskelig å motsi siden gjenstandene bærer internasjonale stilpreg og har manglende dokumentasjon i form av verksteds- eller kjøpskontrakter som avslører deres opphav. Den rotløse karakteren til disse gjenstandene har ledet DATILAS’ undersøkelser tilbake til dit det hele startet: håndverkerens verksted.

Gjennom kunstteknologiske studier, et felt som kombinerer kunsthistorie, historie og naturvitenskap, lar prosjektet den fysiske oppbyggingen og materialiteten til gjenstandene være kilde til informasjon om forholdene de ble skapt under og aktørene som inngikk i kunsthandelen.

Både visuelle undersøkelser og tekniske analyser vil bli brukt for å skille originalt materiale fra overmaling, og til å identifisere aspekter som ikke harmoniserer med etablerte standarder. Slike særegenheter kan ofte tolkes som en spesifikk håndverkers «fingeravtrykk» eller kjennetegn på en geografisk region eller tradisjon. Gjennom innovative fremgangsmåter og et fokus på kort- og langtidseffektene av tidligere restaureringskampanjer vil prosjektet bidra i utviklingen av konserveringsstrategier.

Prosjektet vil foregå i nært samarbeid med Hamilton Kerr Institute ved University of Cambridge, et verdensledende institutt innen konservering av kunst.

Prosjektleder: Kristin Kausland

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/274764

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2018-2021