Arkeologisk geofysikk i Norge Geofysiske undersøkelser er i stadig utvikling. NIKUs nyeste verktøy er en selvkjørende georadarrobot som rullet ut i 2024. Foto: Erich Nau, NIKU.

Argin.no – Arkeologisk geofysikk i Norge

Argin.no – Arkeologisk geofysikk i Norge er en åpen karttjeneste med oversikt over arkeologisk geofysiske undersøkelser.

Via kart får man en god oversikt over hvilke områder som er undersøkt med georadar, i tillegg til metadata som peker til publisert rapporter. Tjenesten er nyttig for kulturminneforvaltningen, grunneiere og andre arealplanleggere.

Siden 2007 og fram til i dag er det gjennomført en rekke arkeologisk geofysiske undersøkelser. NIKU alene nærmer seg 250 ulike oppdrag pr. 2024.

Hovedaktøren i Norge har vært NIKU, men også NTNU Vitenskapsmuseet har vært langt fremme på dette feltet. Senere har flere aktører kommet til. Først Vestfold fylkeskommune, og siden også Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger og Møre- og Romsdal fylkeskommune.

Sammen de andre norske aktørene har NIKU opprettet karttjenesten som fortløpende oppdateres med nye data.

Kontaktperson: Knut Paasche

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norsk institutt for kultturminneforskning (NIKU)