hhXRF Med håndholdt XRF får vi informasjon om pigmentene i tapetet. Foto: NIKU

Analyse av tapeter på Frekhaug hovedgård

Hovedbygningen på Frekhaug hovedgård skal få ny bruk og det har blitt funnet en rekke gamle papir- og lerretstapeter. Mange av tapetene er antatt å være fra da huset sto ferdig på 1780-tallet og har høy verneverdi.  

NIKU har bistått med XRF-analyser av tapetene, for å dokumentere eventuelle skadelige pigmenter. I tillegg har vi testet enkelte tapeter for muggsopp i samarbeid med Mycoteam. 

På bakgrunn av analyseresultatet ble kunne NIKU gi anbefalinger om videre dokumentasjon, konservering og bevaring av tapetene. 

Prosjektleder: Hulda Blix.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Nordhordaland folkehøgskole
  • Tidsperiode
    September 2023