Vi utfører oppdrag på vegne av Riksantikvaren, fylkeskommuner og annen offentlig forvaltning, kirker, museer, eiendomsutviklere, eiere av eldre bygninger og kunstverk, forsikringsselskaper og privatkunder.

NIKU utfører tjenester på følgende felt:

  • Arkeologi og teknologi (Digital dokumentasjon og oppmåling, laserskanning og geofysiske undersøkelser)
  • Undersøkelser og konservering av kunst, inventar, eldre bygninger og anlegg
  • Bygningsundersøkelser, dateringer, tilstandsvurderinger og sårbarhetsanalyser
  • Arkeologisk overvåkning, utgraving og registrering. NIKU har ansvaret for arkeologiske undersøkelser i middelalderbyene i Norge, samt ved kirkebygg fra middelalderen.
  • Kulturlagsovervåkning
  • Arealplanlegging og konsekvensutredninger
  • Kulturminner og forvaltning

Les mer om tjenestene NIKU tilbyr på tjenestesiden