Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) utfører bygningshistoriske undersøkelser, bygningstjenester og arkivstudier.

Vi tilbyr datering og dokumentasjon, skadevurderinger, tilstandsanalyser og overvåking av bygninger og ruiner.

NIKU utvikler forvaltningsplaner for verneverdige bygninger og gir råd om energisparing, inneklima og klimatilpassing.

Vi arbeider med historiske interiører og lager planer for vedlikehold, tilbakeføring eller rekonstruksjon.

NIKU bistår både offentlig forvaltning og private eiere av eldre bygninger. Les om hvordan vi kan datere eldre trebygninger i denne artikkelen hos Bygg og bevar.